Đang kết nối ...

Đang kết nối ...

Đang kết nối ...

Tra cứu điểm thi thpt 2024

count

Thống kê năm 2024

Các chỉ số thống kê của kỳ thi THPT Quốc Gia 2024 từ dữ liệu điểm thi của 65 hội đồng thi do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp.

1.067.391 Thí sinh
65 Cụm thi
0 Thủ khoa
0 Phổ biến