Đang kết nối ...

Đang kết nối ...

Đang kết nối ...

Tra cứu điểm thi thpt 2023

count

Thống kê năm 2023

Các chỉ số thống kê của kỳ thi THPT Quốc Gia 2023 từ dữ liệu điểm thi của 65 cụm thi do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp.

1,012,398 Thí sinh
65 Cụm thi
0 Thủ khoa
0 Phổ biến