Đang kết nối đến server...

Đang kết nối đến server...

Đang kết nối đến server...

Tra cứu điểm thi thpt 2022

count

Thống kê năm 2022

Các chỉ số thống kê của kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 từ dữ liệu điểm thi của 65 cụm thi do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp.

1,006,844 Thí sinh
65 Cụm thi
0 Thủ khoa
0 Phổ biến