laodong.vn

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Các mốc thời gian của kỳ thi THPT Quốc gia 2019

24/06/2019

Làm thủ tục

Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi

Chiều 24/06/2019 - làm thủ tục dự thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/06/2019

Ngày thi thứ 1

Tiến hành thi môn Ngữ Văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều

Sáng: Thi môn Ngữ văn bắt đầu từ 7h35
Chiều: Thi môn Toán bắt đầu từ 14h30
26/06/2019

Ngày thi thứ 2

Tiến hành thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên vào buổi sáng và môn Ngoại Ngữ vào buổi chiều

Sáng: Thi t/hợp môn KHTN bắt đầu từ 7h35
Chiều: Thi môn Ngoại Ngữ bắt đầu từ 14h30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/06/2019

Ngày thi thứ 3

Tiến hành thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội vào buổi sáng

Sáng: Thi t/hợp môn KHXH bắt đầu từ 7h35
28/06-14/07/2019

Chấm thi

Tiến hành chấm thi và Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/07/2019

Công bố điểm

Tiến hành công bố kết quả điểm thi THPT 2019

Thống kê kết quả THPT 2018

Kết quả năm 2018

Các chỉ số thống kê của kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 từ dữ liệu điểm thi của 64 cụm thi do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp.

0 Thí sinh
0 Cụm thi
0 Điểm cao
0 Phổ điểm

Tin về Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Trang [1/14]